SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Potřebujete nastavit kampaně na Facebooku nebo Instagramu? Nebo chcete audit stávajících kampaní?

CO VÁM MOHU NABÍDNOUT V RÁMCI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ?

Definování hlavního cíle a vytvoření kompletní struktury kampaně na Facebooku či Instagramu.

Kompletní nastavení všech funkcionalit (FB pixel a jeho propojení)

Nastavení kampaně vč. konverzí a propojení s Google Analytics a dalšími nástroji

PPC kampaň Vám budu průběžně optimalizovat a přizpůsobovat aktuální nabídce produktů nebo služeb a vývoji důležitých metrik.

JAK VÁM MOHOU SOCIÁLNÍ SÍTĚ POMOCI V PODNIKÁNÍ?

Sociální sítě, a to především Facebook a Instagram využívá více jak 50% obyvatel v České republice. Díky podrobné možnosti cílení můžete propagovat produkt/službu konkrétním cílovým skupinám a získávat tak nové zákazníky. Pomohu Vám správně nastavit kampaně, abyste zbytečně “nevyhazovali” peníze oknem.

JAK BY SPOLUPRÁCE PROBÍHALA?

  • Společně si nastavíme rozpočet a cíle kampaně
  • Určíme si, jak bude celá spolupráce probíhat – kdo založí účet, kdo bude dobíjet kredit a jak často se budou posílat statistiky a v jakém formátu
  • Já připravím návrh struktury kampaně a propojím Facebook/Instagram (případně jinou sociální síť) s analytickým nástrojem
  • Já připravím strukturu kampaně a rozčlením do konkrétních reklamních sestav dle kategorizace
  • Pravidelně budu sledovat důležité metriky (CTR, rozpočet, počet zobrazení apod.) kampaně a plnění nastavených cílů

Cena za konzultační hodinu:

750 Kč bez DPH